Σκοπός της σημερινής παρουσίασης, και ως συνέχεια του μεγάλου θέματος “ΤΟΠΙΟ”, είναι η προσπάθεια να απομυθοποιηθεί η Φωτογραφία Τοπίου από, αποκλειστικά, τουριστικό και ταξιδιωτικό πρότυπο και να αναδειχθεί ως ένα από τα επικρατέστερα είδη φωτογράφισης, ως καλή Τέχνη της Φωτογραφίας. (Fine Art Photography), στη σύγχρονη εποχή μας.