Από τα μαθήματα τα οποία τιμητικά μου έχει αναθέσει το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και αποτελούν μέρος του εκπαιδευτικού του προγράμματος.

Το περιεχόμενο των μαθημάτων παρουσιάζεται με την μορφή του περιοδικού και είναι δυνατό να το ξεφυλλίσει και να το διαβάσει  στην οθόνη με το σύστημα της issuu.