Από τα μαθήματα τα οποία τιμητικά μου έχει αναθέσει το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και αποτελούν μέρος του εκπαιδευτικού του προγράμματος.

ejvfyllo 02.jpg

Το περιεχόμενο των μαθημάτων παρουσιάζεται με την μορφή του περιοδικού και είναι δυνατό να το ξεφυλλίσει και να το διαβάσει  στην οθόνη με το σύστημα της issuu.